Adresser og telefonnumre i Danmark

Forfatter:	Bodil Gram <gram@coco.ihi.ku.dk>
Bemaerk:	Send ikke post til d.o. adresse uden at have
		laest instruktionerne i "Sidste chance" nedenfor.
Version:	3.0.2
Dato:		29-11-95

Indledning og advarsler

Dette er en liste over adresser og telefonnumre i Danmark, som kan have interesse for udenlands- danskere. ALLE TLF.NR. OPGIVES UDEN INTERNATIONALE KODER, ALTSA SAADAN SOM VI TASTER DEM HER.

De foelgende adresser og telefonnumre skal tages med et gran salt:

OBS-OBS-OBS: Der er en del nye WWW adresser i starten af kapitlet om offentlige institutioner. De foerer til lister hos Statens Information og lignende nyttige steder.

Hvis en adresse viser sig at vaere forkert - eller hvis man der ikke vil hjaelpe dig, saa lad mig det vide af hensyn til senere versioner af denne liste. Min adresse er: gram@coco.ihi.ku.dk

Laes venligst afsnittet Sidste chance i bunden af dette dokument, foer du spoerger mig om noget !

Spring til indhold

Hvis du laeser dette med et WorldWideWeb program (en browser), kan du arkivere hele adresse afsnittet paa din egen harddisk. (i Netscape: Vaelg Save As.. i Filemenuen og husk at saette Format til Source). Saa kan du bruge nedenstaaende indholdsliste til at hoppe rundt i teksten, hvis du senere faar behov for at slaa noget op. (Du aabner filen ved at vaelge Open File.. i Netscapes File menu til den tid.)

Hvis du ikke har adgang til WWW og browser-programmer, er du desvaerre noedt til at rulle ned over teksten paa gammeldags vis.

Servicenumre . (nr.oplysning etc.)

Disse numre staar paa nogle af de allerfoerste sider af bindet med A fra alle telefonbogssaet - men telefonboegerne kan jo vaere stjaalet ved den automat, du en dag staar og vil bruge i lufthavnen - og enkelte numre virker faktisk fra en del lande med direkte gennemvalg til Danmark. De naevnte priser er for indenrigskald foretaget i Danmark.

Alarm

Tast 112

For at faa fat paa ambulance, brandvaesen og politi.

Tast _IKKE_ 000, det er afskaffet. Dette er en vigtig forandring fra tidligere og vaerd at maerke sig for den, som ikke har vaeret hjemme i mange aar. Det er gratis - ogsaa fra telefonautomater.

Nummeroplysningen

Tast 118

Folk med hemmeligt nummer kan ikke findes hverken her eller i telefonboegerne. Alle andre abonnenter er registreret med adresse, hvilket man nemt kan gaa hen og faa glaede af, naar man skal finde en person.

Det koster ca. 8 kroner pr. opkald og 3-4 kr. pr. minut, saa man skal soerge for at give en telefonautomat tilstraekkeligt mange moenter eller plastikkort-penge, hvis man ringer fra en saadan.

Det berettes fra Italien og England, at man kan benytte denne service ved blot at taste +45 118 0 00 00, mens andre har haft mindre behagelige oplevelser i forbindelse med at ringe fra USA.

Der er lang ventetid i arbejdstiden og til sent om aftenen. Proev om natten (dansk tid) fra udlandet.

Nummeroplysningen - Udland

(ogsaa numre paa Faeroerne og i Groenland)

Tast 113

Oplysniger om ovennaevnte omraader faas ogsaa ved at faxe til:
fax 43 71 46 30
Samme pris som indenrigs-oplysningen.

Nummeroplysningen - Telex og fax

Tast 164

Oplysninger om telex- og telefax-numre i baade indland og udland.
Opkald koster ca. 5 kr. pr. minut.

TelefonService - Udland

Tast 141

Diverse informationer om telefoner og forbindelser i udlandet.
Opkald er gratis.

Samtalebestilling (= Noteringen og billetkoe)

Tast 110

Bestilling af optagede numre i Danmark.
Gebyr 25 kr.+ 3 kr. pr. minuts samtale.

Noteringen - Udland

(incl. til Faeroerne og Groenland)

Tast 115

Bestil samtaler i andre lande.
Indviklede gebyrer og takster.

Klokken

Tast 155

Opkald koster ca. 1 krone pr. minut.

Nyttige informationer om telefoner

At ringe ud af Danmark

Fra og med 1. maj 1994 skal man taste 00 og landekode, det gamle system med at taste 009 er afskaffet. Danmarks egen landekode er 45.

Aendrede telefonnumre

I loebet af 80erne begyndte telfonselskaberne at aendre alle danske telefonnumre. For en snes aar siden behoevede man ikke at dreje mere end 6 cifre indenfor et lokalomraade. Derpaa skulle alle pludseligt taste/dreje 8 cifre, og de foerste 2 (eller i visse tilfaelde 4) tal er blevet aendret flere gange siden.

Aendringerne er saa omfattende, at det ikke er til at sende en komplet liste - men vaer forberedt paa, at gamle numre paa familie og venner ikke passer mere. Aendringerne foregaar stadigvaek her i 1995. Aendringerne for et aar kan ses et sted foran i bind A-? af alle telefonboeger.

Plastik-kort til automater

Telefonautomaterne er blevet lavet om fra moenter til kort i langt over halvdelen af tilfaeldene. Der bliver faerre og faerre steder, hvor man kan bruge moenter, saa det er klogt at koebe kort, saa snart man kommer ind i landet. De saelges i TeleCom butikker ved visse lufthavne og hovedbanegaarde samt i de fleste kiosker med blade, slik, tobak og lignende.

Danske telefonboeger i udlandet

Efter sigende har ambassader, generalkonsulater og konsulater de danske telefonboeger. Det vides ikke, om man altid kan faa lov til at bladre i dem, eller om man kan ringe og bede dem slaa noget op. Sidstnaevnte gaelder nok ikke for travle kontorer i store lande.

Telefon firmaer

Tele Danmark  (hovedkontoret)
Kannikegade 16
8000 Aarhus C
tlf 89 33 77 77
fax 89 33 77 19 

Alle de gamle regionale telefonselskaber er blevet lagt sammen til denne nationale mastodont.

TELECOM A/S  (hovedkontoret)
Telegade 2
2630 Taastrup
tlf 42 52 91 11
fax 42 52 93 31 

Dette firma saelger serviceydelser indenfor elektronisk kommunikation. Jeg kan ikke helt gennemskue firmaets forhold til det "rigtige" telefonselskab, men de bruger samme logo. TELECOM har blandt andet numre i flere lande, som man kan bruge til collect calls til danske abonnenter, hvis man har mistet alt og vil tale med mor.

Offentlige institutioner . (inkl. WWW!!!)

Den danske stat er pludseligt vaagnet op til World Wide Webs velsignelser. Hvis du har adgang til WWW, kan det bedre betale sig at slaa op paa en af disse adresser, hvor du kan finde mere opdaterede liste over snart sagt enhver form for adresser og telefonnumre til statslige og (stoerre) kommunale institutioner.

Et godt sted at starte er Statens Information paa denne adresse: http://www.fsk.dk/si/offnum/

Samme steds findes ogsaa en anden interessant liste, hvor adresserne er forsynet med en alfabetisk noegle: http://www.fsk.dk/si/dod/data/

Et alternativ til S.I. findes hos Dial*IP, hvor man for eksempel ligeledes kan finde alle kommunernes adresser: http://www.dialip.sdn.dk/D K/b-Kommune.html. (Videregives med tilladelse fra Soeren Roug.)

Nu vi er i gang, kan det maaske ogsaa betale sig at kigge paa Statens DataNet: http://www.sdn.dk/, specielt paa deres virkeligt gode liste over interessante WWW servere i Danmark: http://info.denet.dk/dk-info servers.html

Endelig er der et par firmaer, som er begyndt at opbygge databaser over alle mulige WWW adresser i Danmark: Den ene kalder sig JUBII (med YAHOO som forbillede) og paatraeffes paa denne adresse: http://www.jubii.dk/

Den anden er vedligeholdes af firmaet Mondo Media og findes paa denne adresse: http://www.web-index.dk/

For de af laeserne, som ikke har adgang til WWW, kommer herunder en raekke numre til diverse statslige institutioner og til alle amterne. Det er langt fra nok til at daekke ethvert behov, men der er altsaa saa ukristeligt mange at vaelge imellem!

Statslige

Statens Information   (Se ogsaa WWW adresse ovenfor)
Noerre Farimagsgade 65
1364 Koebenhavn K
tlf 33 37 92 00
fax 33 37 92 99
Statens Oplysning
33 12 90 12
Statens Publikationer
tlf 33 37 92 28
Statens Informations Boghandel
tlf 33 37 92 28

MINISTERIER:

Arbejdsministeriet
Laksegade 19
1063 Koebenhavn K
tlf 33 92 63 00
fax 33 12 13 78

Boligministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 Koebenhavn K
tlf 33 92 61 00
fax 33 92 61 04

Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 33
fax 33 32 80 30

Forskningsministeriet
H.C. Anndersens Boulevard 40
1553 Koebenhavn V
tlf 33 11 43 00
fax 33 32 35 01

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 42
1060 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 20
fax 33 32 06 55

Indenrigsministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 80
fax 33 11 12 39

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 Koebenhavn K
tlf 33 93 33 50
fax 33 12 37 78

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 40
fax 33 93 35 10

Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 90
fax 33 92 39 13

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 70
fax 33 91 33 88

Landbrugs- og Fiskeriministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 01
fax 33 14 50 42

Miljoe- og Energiministeriet
Hoejbro Plads 4
1200 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 88
fax 33 32 22 27

Skatteministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 92
fax 33 14 91 05

Socialministeriet
Slotsholmsgade 6
1216 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 77
fax 33 93 25 18

Statsministeriet
Prins Joergens Gaard 11
1218 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 00
fax 33 11 16 65

Sundhedsministeriet
Herluf Trolles Gade 11
1052 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 60
fax 33 93 15 63

Trafikministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 55
fax 33 12 38 93

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Koebenhavn K
tlf 33 92 00 00
fax 31 54 05 33

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21-25
1220 Koebenhavn K
tlf 33 92 50 00
fax 33 92 55 47

Oekonomiministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 Koebenhavn K
tlf 33 92 33 22 

(Husk at smaa ministerier oprettes og nedlaegges hurtigere end selv en hjemmedansker kan foelge med i.....)

ANDRE STATSLIGE INSTITUTIONER (alfabetisk) :

Ankenaevnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 Koebenhavn V
tlf 33 15 89 00

Det Danske Handelskammer
Boersen
1217 Koebenhavn K
tlf 33 95 05 00

Direktoratet for Udlaendinge (foer Fremmedpolitiet)
Ryesgade 53
2100 Koebenhavn OE
tlf 31 39 31 00
fax 31 39 45 20

EU kommissionen (foer EF kommissionen)
Hoejbrohus, Oestergade 61
Postboks 144
1004 Koebenhavn K
tlf 33 14 41 40

Europaparlamentets informationskontor
Boersen
1217 Koebenhavn K
tlf 33 14 33 77

Folketinget
Folketinget, Christiansborg
1240 Koebenhavn K
tlf 33 37 55 00
fax 33 32 85 36

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
1457 Koebenhavn K
tlf 33 13 25 12
fax 33 13 07 17

Nordisk Raads Danske Delegation
Sekretariat
Prins Joergens Gaard 2
1240 Koebenhavn K
tlf 33 37 55 00
fax 33 37 59 64

Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 Koebenhavn V
tlf 33 14 88 88
(Nummeret kan ogsaa bruges til Faerdselspoliti og lign. bil-ting)

Rigsrevisionen
Store Kongensgade 45
1264 Koebenhavn K
tlf 33 92 84 00
fax 33 11 04 15

TeknologiNaevnet
Antonigade 4
1106 Koebenhavn K

Teknologisk Informationscenter
Gregersensvej, indgang 3
2630 Taastrup
tlf 43 71 54 15

Told- og Skattestyrelsen
Amaliegade 44
1256 Koebenhavn K
tlf 33 15 73 00
(bl.a. Udlandskontoret findes her)

Amter og Kommuner

Det er for uoverkommeligt at finde adresser til alle kommuner. Her er to, som flere har bedt om:

Koebenhavns Kommune
Koebenhavns Raadhus
1550 Koebenhavn V
tlf 33 66 21 21
Koebenhavns Kommuneinformation
Vester Farimagsgade 19
1606 Koebenhavn V
tlf 33 66 68 90

Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
tlf 31 19 21 21
fax 38 33 10 04

Hvad angaar resten, saa er det alsaa bare FOR MEGET !
Herunder kommer alle amterne, saa maa man selv spoerge sig frem til hver enkelt kommunes adresser og telefonnumre.

(Proev ioevrigt de naevnte WWW adresser oppe i indledningen til dette afsnit om offentlige adresser, hvis du har adgang til WWW. Der er masser af muligheder for at finde kommunale adresser ad den vej - og amternes adresser og tlf. nr. er ogsaa meget mere opdaterede og paalidelige paa WWW)

Bornholms Amt
Ullasvej 23
3700 Roenne
tlf 56 95 60 00
fax 56 95 73 97

Frederiksborg Amt
Kongensvaenge 2
3400 Hilleroed
tlf 42 26 66 00
fax 42 26 05 05

Koebenhavns Amt
Stationsparken 27
2600 Glostrup
tlf 43 22 22 22
fax 43 22 29 71

Roskilde Amt
Koegevej 80
4000 Roskilde
tlf 46 32 32 32
fax 42 37 36 18

Storstroems Amt
Parkvej 37
4800 Nykoebing F
tlf 54 82 32 32
fax 42 37 36 18

Vestsjaellands Amt
Alleen 15
4180 Soroe
tlf 53 63 25 33
fax 53 63 48 07

Fyns Amt
Oerbaekvej 100
5220 Odense SOE
tlf 66 15 94 00
fax 66 15 91 60

Nordjyllands Amt
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Oe
tlf 96 35 10 00
fax 98 15 20 09

Aarhus Amt
Lyseng Alle 1
8270 Hoejbjerg
tlf 86 27 30 44
fax 86 27 63 50

Viborg Amt
Skottenborg 26
8800 Viborg
tlf 86 62 33 00
fax 86 62 39 33

Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle
tlf 75 83 53 33
fax 75 83 16 75

Ringkoebing Amt
Steen Steensen Blichersvej 6
6950 Ringkoebing
tlf 97 32 08 66
fax 97 32 49 31

Ribe Amt
Sorsigvej 35
6760 Ribe
tlf 75 42 42 00
fax 75 42 49 11

Soenderjyllands Amt
Skelbaekvej 2
6400 Soenderborg
tlf 74 33 50 50
fax ?

Om folkeregistre

Hver kommune har sit eget folkeregisterkontor, som man faar brug for ved flytninger ind og ud af landet. Dem er der altsaa ogsaa alt for mange af til denne liste, saa man henvises til ovenstaende liste over amterne eller til WWW adresserne endnu laengere oppe.

Som regel ligger kontoret paa det lokale raadhus, men for Koebenhavns vedkommende ved jeg dog, at det ligger et andet sted, nemlig:

Folkeregisteret (for Koebenhavns kommune)
Dahlerupsgade 6
1640 Koebenhavn V
tlf 33 66 33 66
fax 33 14 96 90

Hoejere laereanstalter . (inkl. SU og Fulbright)

Her er nogle af de vigtigste laereranstalter fra telefonbogen. Folk har bedt om dem af hensyn til bekraeftelse af gamle eksamenspapirer eller for at kunne etabler kontakt mellem deres arbejdsplads og en dansk laereanstalt. (SU og Fulbright staar nederst i afsnittet)

Mange fakulteter etc. ligger spredt over hele byen, brug disse adresser og bed dem sende videre til rette fakultet eller institut.

Alle universiteterne og stort set alle de andre institutioner har i dag en WWW side, hvor man kan finde frem til alle mulige interessante adresser. Hvis du har adgang til WWW, saa proev at kigge paa en af disse tre adresser:
http://www.jubii.dk/uddan/defau lt.htm
http://www.web-index.dk /uddannelse/index.html
http://info.denet.dk/dk-info servers.html

Her kommer foerst universiteterne:

Koebenhavns Universitet
Ledelsessekretariatet
Noerregade 10
Postboks 2177
1017 Koebenhavn K
tlf 35 32 26 12
fax 35 32 26 28

Aarhus Universitet
Administrationen
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
tlf 89 42 11 66
fax 86 13 09 57

Odense Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
tlf 66 15 86 00
fax 66 15 84 28

Roskilde Universitetscenter
Boks 260
4000 Roskilde
tlf 46 75 77 11
fax 46 75 74 01

Aalborg Universitet
Frederik Bajersvej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
tlf 98 15 85 22
fax 98 15 98 16

Hvis man oensker at studere paa et af de danske universiteter, boer man kontakte en saerlig afdeling af universitetet for at faa vejledning og de retter skemaer etc. Jeg kender kun disse to:

Koebenhavns Universitet
Det Internationale Kontor
Noerregade 10
Postboks 2177
1017 Koebenhavn K
tlf 35 32 38 96
fax 35 32 39 00

og

Aarhus Universitet
Det Internationale Sekretariat
Gustav Wieds Vej 10
Forskerparken
8200 Aarhus N

Her foelger en raekke andre hoejere uddannelsesinstitutioner - og her ville det igen vaere bedre at bruge ovennaevnte WWW adresser:

Danmarks Biblioteksskole
Birketinget 6
2300 Koebenhavn S
tlf 31 58 60 66

Danmarks farmaceutiske Hoejskole
Universitetsparken 2
2100 Koebenhavn OE
tlf 35 37 08 50

Danmarks Ingenioer Akademi
Bygning 101
2800 Lyngby
tlf 42 88 22 22
fax 42 88 17 99

Danmarks Jordmoderskole
Tagensvej 18
2200 Koebenhavn N
tlf 35 45 35 45

Danmarks Journalisthoejskole
Oluf Palmes Alle 11
8200 Aarhus
tlf 86 16 11 22

Danmarks Laererhoejskole
Emdrupvej 101
2400 Koebenhavn NV
tlf 39 69 66 33

Danmarks Sygeplejerskehoejskole
Noerre Alle 6
2200 Koebenhavn N
tlf 31 35 38 11

Danmarks Tekniske Universitet (foer: Hoejskole)
Bygning 101 A
2800 Lyngby
tlf 42 88 22 22
fax 42 88 17 99

Ergoterapeutskolen
Universitetsparken 4
2100 Koebenhavn OE
tlf 35 36 95 95

Fysioterapeutskolen
Universitetsparken 4
2100 Koebenhavn OE
tlf 35 36 70 22

Den Grafiske Hoejskole
Glentevej 67
2400 Koebenhavn NV
tlf 31 10 11 77

Handelshoejskolen i Koebenhavn (spoerg efter de andre her)
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
tlf 38 15 38 15

Hospitalslaborantskolen
Noerre Alle 20
2200 Koebenhavn N
tlf 35 37 02 88

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kongens Nytorv 1
1050 Koebenhavn K
tlf 33 12 68 60

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Niels Brocks Gade 1
1574 Koebenhavn V
tlf 33 12 42 74

Den Kongelige Veterinaer- og Landbohoejskole
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C
tlf 35 38 28 28

Den Sociale Hoejskole
Randersgade 10
2100 Koebenhavn OE
tlf 31 42 46 01

Statens Teaterskole
Holger Danskesvej 28-30
2000 Frederiksberg
tlf 31 86 63 12

Adresser paa Statens Uddannelsesstoette og Fulbright Kommissionen:

SU Styrelsen
Danasvej 30
1910 Frederiksberg C
tlf 31 21 46 66
tlf med automatisk information: 33 25 11 55
fax 31 23 75 70

Fulbright Kommisionen (stoette ved udenlandsophold)
Fiolstraede 10
1171 Koebenhavn K
tlf 33 12 82 23
fax 33 32 53 23
e-mail: fulbms@uts.uni-c.dk

Forbrugsgoder og gaver

Dette afsnit handler dels om, hvor i Danmark man kan bestille diverse varer, og dels om, hvordan man kan faa lokale firmaer i Danmark til at sende en gave til familie eller venner i Danmark, hvis man ikke kan naa at sende i tide fra sit nuvaerende opholdsland.
Bemaerk, at det er nogle ret ekcentriske adresse, udelukkende valgt udfra det kriterium, at nogen i udlandet har bedt om dem eller anbefalet dem.

Forbrugsgoder fra Danmark

De med (HOVEDAFD) maerkede adresser er hovedafdelingen eller hovedkontoret for en kaede.

Ved opringning kan man bede om nummeret paa en afdeling, som ligger naermere det oenskede sted i Danmark.

Ved breve eller fax er de fleste flinke til at videresende til deres lokalafdelinger - isaer hvis man beder dem om det paa papiret. Husk at skrive afsenderadressen tydeligt og angiv din telefax saadan, som de skal taste FRA Danmark. Nogle vil ikke betale for at faxe udenlands og svarer kun pr. brev.

Alle disse firmaer er blevet ringet op og handler med udlandet. Husk at spoerge om gebyrer og porto !!!!

Boeger

Boernenes Boghandel
Koebmagergade 50
1150 Koebenhavn K
tlf 33 93 14 60
fax 33 93 14 60
SPECIALE: Boeger til boern, ditto lydbaand med sange og hele boeger

Arnold Busck   (HOVEDAFD)
Koebmagergade 49
1150 Koebenhavn K
tlf 33 12 24 53
fax 33 14 97 09
SPECIALE: Alt indenfor dansk fiktion og faglitteratur;
vejkort skaffes.

Gads GEC Boglader A/S   (HOVEDAFD)
Vimmelskaftet 32
1161 Koebenhavn K
tlf 33 15 05 58
fax 33 12 38 58
SPECIALE: Samme som ovenstaaende.

Biblioteksboghandelen
Kultorvet 2
1175 Koebenhavn K
tlf 33 13 25 27
SPECIALE: Kataloger over udsalgsboeger, find udsolgte boeger her.

Munksgaard A/S   (HOVEDAFD)
Bog- og tidsskriftservice
Noerresoegade 35
Postboks 2148
1016 Koebenhavn K
tlf 33 12 85 70
fax 33 12 93 87
SPECIALE: Tidsskrifter og almindelige boeger.

Paludans Internationale Boghandel
Fiolstraede 10
1171 Koebenhavn K
tlf 33 15 06 75
fax 33 15 06 76
SPECIALE: Boeger til hojere uddannelser.

Proev ogsaa at kontakte Gyldendals Bogklubber, hvis du vil foelge med i, hvad der er mest populaert i Danmark i oejeblikket. Mange af voksen-bogklubbens boeger er oversat fra et fremmedsprog, men det kan maaske alligevel have interesse, dels fordi nogen udlandsdanskere hungerer efter at laese paa dansk, og dels fordi boegerne sagtens kan vaere oversat fra et andet sprog, som man ikke taler i det land, hvor man nu bor.
Udvalget plejer at vaere praeget at et hoejt kvalitetsniveau, og en del af det bedste danske havner ogsaa her.

Gyldendals Bogklub (Samlerens bogklub har ogsaa samme adresse)
Pilestraede 51
1112 Koebenhavn K
tlf 33 12 13 66
fax 31 54 36 38 (hoved fax nr.)
Foraeldre vil vaere saerligt interesserede i boerne-bogklubben, som forsyner mange danske boern med kvalitetslitteratur hver maaned.
Gyldendals Boernebogklub
Pilestraede 51
1112 Koebenhavn K
tlf 33 12 13 66
fax 31 54 36 38 (hoved fax nr.)

Plader, CD og videofilm

FONA 2000
Pladeafdelingen
Oestergade 47
1100 Koebenhavn K
tlf 33 32 04 48
fax 31 49 34 25 (til hovedkontoret)
SPECIALE: Alt i musik og video (PAL format)

VideoNetto
Vesterbrogade 14
1620 Koebenhavn V
tlf 31 21 38 35
tlf 31 21 09 82 - postordre -
fax 33 21 68 23
SPECIALE: Et af de stoerste udvalg i video m./u. tekster OG BOERNEFILM m. dansk tale
(bemaerk: naesten kun PAL format videoer.....)

Video Cafeen
Aaboulevard 15-17
1960 Frederiksberg C
tlf 31 39 19 60
SPECIALE: Oversaettelse mellem PAL og NTSC videoformat

Baand og Plade Centeret
Vognmagergade 9
1120 Koebenhavn K
tlf 33 11 22 51
fax 33 14 12 63
SPECIALE: Klassisk musik, ogsaa DANSK klassik

Jazz Kaelderen
Graabroedretorv 5
1154 Koebenhavn K
tlf 33 91 22 45
SPECIALE: Jazz, ogsaa DANSK jazz.

Music Mekka
Koebmagergade 25
1150 Koebenhavn K
tlf 33 11 10 15
fax 33 14 75 12
SPECIALE: Jazz, folk, rock, disko.

Accord
Oesterbrogade 84
2100 Koebenhavn OE
tlf 31 42 00 39
fax 31 42 30 39
SPECIALE: Brugte plader.

CD PR. POSTORDRE FOR DANSKERE:
En af medlemmerne paa dansk-mailinglisten har annonceret, at han godt kunne taenke sig at saelge CDer med musik til danskere i udlandet pr. postordre. Jeg har i skrivende stund ikke faaet svar paa en meget hastig forespoergsel om, hvorvidt han oensker at blive naevnt i denne adresseliste. Derfor noejes jeg med at opgive hans e-mail adresse, saa kan du selv skrive og spoerge ham: madsen@llm.ifm.dtu.dk

Nips

Foelgende to forretninger er blevet anbefalet af af Torben Johansen som vaerende gode at handle med, naar det gaelder om at faa sendt glas, porcelaen og andre finere gaveartikler til udlandet:
Coral
(som vist er blevet koebt op og nu hedder:)
Coral-Lyngby Glas
Lyngby Storcenter 63
2800 Lyngby
tlf 45 87 11 18

Scheel-Larsen
Strandvejen 193
2900 Hellerup
tlf 39 61 29 01
fax 39 62 29 02
Derudover er der naturligvis de klassiske steder saa som:
Rosenthal Studio-House (paa Stroeget)
Frederiksberggade 21
1459 Koebenhavn K
tlf 33 14 21 01
fax 33 14 23 43

Saxkjaers
Koebmagergade 53
1150 Koebenhavn K
tlf 33 11 07 77
fax 33 32 72 10
SPECIALE: Juleplatter til udlandet

Mad og guf

Der staar desvaerre ikke saa mange gode adresser her endnu. Der er KUN brug for firmaer, som har et bred sortiment og er villige til at sende ting LANGT vaek.
Danfood Ltd.
37 Raynham Road
Bishop's Store Food
Herts CM23 5PE
England
tlf 0279 506641 (=indenlands i England)

Magasins stormagasiner

Magasin har flere filialer rundt om i landet. De er villige til at handle med udlandet og til at sende gaver til venner og familie i Danmark.

De er lidt besvaerlige at ringe til, man bliver stillet ind til den afdeling, som saelger det oenskede produkt, f.eks. porcelaens- afdelingen, hvis man vil have Kongeligt porcelaen eller Holmegaard glas.

Det er nemmere at korrespondere pr. fax eller brev. Man kan ringe/faxe til deres serviceafdelinger og bede om raad.

Magasin - Koebenhavn
Kongens Nytorv 13
1050 Koebenhavn K
tlf 33 11 44 33
fax 33 11 10 05

Magasin - Odense
Vestergade 20
3100 Odense
tlf 66 11 92 11
fax 66 12 38 56

Magasin - Aarhus
Immervad 2-8
8100 Aarhus
tlf 86 12 33 00
fax 86 13 14 82

Magasin - Aalborg
Nytorv 24
9000 Aalborg
tlf 98 13 30 00
fax 98 13 35 04

Gaver til familie i Danmark

Blomster

InterFlora - Danmark   (HOVEDAFD)
Naverland 34
2600 Glostrup
tlf 43 43 46 46
fax 43 96 75 15
Finder frem til blomsterforretningen on hjoernet fra mors hus :-)
Check foerst, at InterFlora ikke ogsaa opererer i det land, hvor du opholder dig. Det er uden tvivl billigere at handle via en udenlandsk forretning, om ikke andet sparer man en stor telefonregning - men det er selvfoelgelig ikke saa hurtigt, hvis man har glemt mors foedselsdag i morgen.

Erik Bering
Koebmagergade 5-7
1150 Koebenhavn K
tlf 33 15 26 11 eller 33 15 26 33
fax 33 15 19 98
SPECIALE: Praestige-blomster par excellence...

Vin

Durlevs Eftf.
Niels Hemmingsens Gade 8-10
1153 Koebenhavn K
tlf 33 12 25 19
fax 33 14 23 09
Siger de har stor erfaring i gaver fra udlandsdanskere.

Ludvig Bjoerns Vinhandel
H.C. Andersens Boulevard 42
1553 Koebenhavn V
tlf 33 15 16 13
fax 33 13 17 89
Tempel for kvalitetsdyrkere

Bryde Vin    (HOVEDAFD)
Godthaabsvej 85
2000 Frederiksberg
tlf 31 87 21 09
fax 31 87 30 00
Siger de sender over hele landet.

Chokolade og slik

Slikfirmaerne var ikke til at faa fat i og spoerge, om de handler med folk i udlandet. Jeg tror det. Ellers proev Magasin

Sv. Michelsens Chokolade A/S   (HOVEDAFD)
Rygaards Alle 133
2900 Hellerup
tlf 31 20 85 00
SPECIALE: Fin chokolade.

CandyLand   (HOVEDAFD)
Sturlasgade 12 G
2300 Koebenhavn S
Tlf 31 54 60 07
SPECIALE: Boernevenligt slik, lakrids etc. Ejer kaederne Chokoland og Mixit.

Soemods Bolcher - Den Gamle Fabrik
Noerregade 36
1165 Koebenhavn K
tlf 33 12 60 46
fax 33 15 53 24
SPECIALE: Haandlavede bolcher i tusindvis af typer.

Til og fra Danmark

Transport

Vejdirektoratets Informationstjeneste
Havnegade 27
1058 Koebenhavn K
tlf 33 15 64 44
fax 33 15 08 48

Tog og visse busser

DSB Generaldirektorat (Videresender breve til rette afdeling)
Soelvgade 40
1349 Koebenhavn K
tlf 33 14 04 00
fax 33 15 04 00 lokalnummer 13 99 7
Andre numre:
Information, passagerertraffik
tlf 33 14 17 01
fax 33 15 04 00 lokalnummer 17 12 4
Tog, indland
tlf 33 14 88 00
Tog, udland
tlf 33 14 30 88
Forretningsrejser
tlf 33 13 11 21
DSB Rejsebureau - Terminus
tlf 33 14 11 26
DSB Erhvervsrejser - Terminus
tlf 33 13 54 41

HT (= Hovedstadens Traffikselskab)
Hovedkontoret
Koege Landevej 3
2500 Valby
tlf 36 44 36 36
fax 36 44 01 19
Kundeinformation
tlf 36 45 45 45

Faerger

Bornholmer Traffiken
ServiceCenter Koebenhavn
Kvaesthusbroen 2
1252 Koebenhavn K
tlf 33 13 18 66
fax 33 93 18 66

Dragoer-Linhamn Over Farten
Faergevej 1-3
2791 Dragoer
tlf 32 53 15 85
fax 32 53 41 16

DSB Rederi  (mange faergelinier)
Soelvgade 40
1349 Koebenhavn K
tlf 33 14 04 00
fax 33 15 04 20
Andre numre:
Information doegnet rundt
tlf 33 14 17 01
Pladservation
tlf 33 14 88 80
Telefonsvarer til reservation
tlf 33 11 25 26
Bestilling Roedby-Puttgarten ogsaa paa:
tlf 54 60 51 66

Grenaa-Hundested Faergen
tlf 42 33 82 33  eller  86 32 16 00
fax 42 33 79 34  eller  86 32 31 66

Mols-Linien (= Sjaellands Odde - Ebeltoft)
tlf 56 32 32 32  eller  89 52 52 52
fax 56 32 32 92  eller  89 52 52 92

Pilen (= Koebenhavn - Malmoe)
Havnegade 28
1058 Koebenhavn K
tlf 33 32 12 60

ScandLines (= Helsingoer - Helsingborg)
Jernbanevej 1 C
Postboks 1
3000 Helsingoer
tlf 49 26 26 81
fax 49 26 26 45

Vognmandsruten Nyborg - Korsoer K/S
DIFCO 71
Yderhavnsvej 2
4200 Korsoer
tlf 53 57 12 33  eller  63 31 03 33
fax 53 57 07 05  eller  63 31 55 89

Biludlejning

Dette afsnit er i dag erstattet af en ny beskrivelse lavet af Bodil Little. Hvis du har adgang til WWW, kan du hoppe over til den her, hvis ikke maa du faa fat paa den del af vores OSS, som handler om biler i al almindelighed. Her er for en sikkerhedsskyld URLen i klartekst. Vaer opmaerksom paa, at den muligvis godt kan vaere aendret, siden jeg testede den:

http://www.dknet.dk/danskoss/BilUdlej.html

Indkvartering og sevaerdigheder

Turistkontorer

Danmarks Turistraad har mange underafdelinger, her er adresser til hovedorganisationen og til den Koebenhavnske. Koebenhavnerne sender med glaede breve og faxbreve videre til den rette underafdeling.

Danmarks Turistraad
Vesterbrogade 6 D
1620 Koebenhavn V
tlf 33 11 14 15
fax Brug Koebenhavns Turistinformation

Koebenhavns Turistinformation
Bernstorffsgade 1
1577 Koebenhavn V
tlf 33 11 13 25
fax 33 93 49 69
fax 33 12 97 23

Hotelbooking

Easy Book   (Hele landet)
Aarhusgade 33-35
2100 KOebenhavn OE
tlf 31 38 00 37
fax 31 38 06 37

Hotelbooking Koebenhavn (Kun i Koebenhavn)
Vesterbrogade 3
1620 Koebenhavn V
tlf 33 12 28 80
fax 33 12 97 23

Hotelgaden Bookingkontor (Kun i Koebenhavn)
Helgolandsgade
1653 Koebenhavn V
tlf 31 31 43 44
fax 31 31 62 48

Koebenhavns Turistinformation (Kun i Kbh., henviser til andre)
Hotelbooking
Bernstorffsgade 1
1577 Koebenhavn V
tlf 33 12 28 80
fax 33 12 97 23

Centralforeningen af Hotelvaerter og Restauratoerer
Vodroffsvej 46
1900 Frederiksberg C
tlf 31 35 60 88

Vandrelaug, Campingraad og Cyklistforbundet

Landsforeningen Dansk Vandrelaug
Kultorvet 7
1175 Koebenhavn K
tlf 33 12 11 65
fax 33 13 11 65

Landsforeningen af Danske Vandrehjem
Vesterbrogade 39
1620 Koebenhavn V
tlf 31 31 36 12

Campingraadet
Hesseloegade 16
2100 Koebenhavn OE
tlf 36 27 88 44

Dansk Camping Union
Gl. Kongevej 74 D
1860 Frederiksberg
tlf 31 21 06 04

Dansk Cyklist Forbund
Roemersgade 7
1362 Koebenhavn K
tlf 33 32 31 21

Boliganvisningsfirmaer

Lyngby Boligkontor
Bagsvaerdvej 66
2800 Lyngby
tlf 45 87 36 35
fax 45 87 22 12
(Anbefalet af danskliste-medlem, sender gerne lister til udlandet)

Dansk Villaudlejning
Gammel Kongevej 159
1850 Frederiksberg C
tlf 31 24 23 00

Boligkontoret Danmark
Flere adresser:
Lundsgade 9
2100 Koebenhavn OE
tlf 35 26 45 00
fax 35 26 31 76
og
Hans Knudsens Plads 1, 10.
2100 Koebenhavn OE
tlf 39 27 21 00
fax 39 27 27 11
og
Soendervangen 47
3460 Birkeroed
tlf 45 82 00 55
fax 45 82 00 65
og
Apotekervaenget 42
4990 Sakskoebing
tlf 53 89 43 81
fax 53 89 42 12
og
Frisergaardsvej 99
5800 Nyborg
tlf 65 31 38 68
fax 65 31 62 38
og
Brovejen 210 A
5500 Middelfart
tlf 64 41 78 78
fax 64 41 78 79
og
Tangenvej 30
6760 Ribe
tlf 75 42 30 00
fax 75 42 20 27

Speditionsfirmaer

De angivne adresser er hovedafdelingen for en kaede. Ved al henvendelse boer man bede om en afdeling naer det oenskede sted i Danmark.

Atlas Gruppen
Hovedkontoret
Belvedere Kajen
Elvaerksvej 11
2450 Koebenhavn SV
tlf 31 21 90 00
fax 31 21 55 99
telex 19 99 3 asas dk

Dan Transport
Hovedkontoret
Kornmarksvej 12-20
Postboks 318
2600 Glostrup
tlf 43 48 11 11
fax 43 48 19 99
telex 15 00 0
og
Dan Transport - Luftfragt
Lergravsvej 52
2300 Koebenhavn S
tlf 31 55 48 22
fax 31 55 40 38
telex 31 28 0

Samson Transport Co A/S
Litauen Alle 4
2630 Taastrup
tlf 43 58 05 00
fax 43 58 06 00
telex 19 65 2

Flyttefirmaer

De angivne adresser er hovedafdelingen for en kaede. Ved al henvendelse boer man bede om en afdeling naer det oenskede sted i Danmark.

Her kommer foerst tre budcentraler.
De er bygget ens op: en sammenslutning af selvstaendige vognmaend som koerer pakkegods og tager mindre flyttelaes. De er efter sigende ikke forsikrede. Man skal nok laengere ned paa denne liste for at finde firmaer, som er relevante for dem, der flytter et helt hjem ind eller ud af Danmark

3 X 34 A/S
Hovedkontoret
Kong Georgsvej 63
2000 Frederiksberg
tlf 38 34 34 34
fax 31 86 03 30
Frikaldsnummer inde i Danmark
tlf 80 34 34 34

Mini Trans
Hovedkontoret
Paradisaasen 3
2840 Holte
tlf 42 42 42 42
fax 45 41 00 60
Konsulent-flytteafdeling
tlf 42 42 42 33

Kurer Transporten
Forhaabningsholms Alle 11 A
1904 Frederiksberg C
tlf 31 24 13 13
fax 33 25 42 01

Disse store firmaer siges at vaere eksperter i udenlandsflytning:

ADAM Transport Co. A7S
Hovedkontoret
Kanalholmen 31-39
2650 Hvidovre
tlf 31 78 74 00
fax 36 77 11 65

Danmark Moebeltransport
Hovedkontoret
Islevbrovej 2
2610 Roedovre
tlf 42 84 33 00
fax 42 84 92 22

Derudover kommer her et par mindre firmaer, som er blevet anbefalet af medlemmer af dansk-mailinglisten:

Leman International System Transport
Amager Landevej 149
2770 Kastrup
tlf 32 50 13 22
fax 32 50 19 79

Bach Moebeltransport,
Norddigesvej 4, 8240 Risskov
tlf  86 21 43 00
Og saa er der ogsaa lige dette firma, som anbefales varmt af et medlem paa dansk-listen, hvis far er direktoer for det. :-)

Dansk Moebeltransport
Baltorpvej 162
2750 Ballerup
tlf 44 68 30 30
fax 44 68 60 03

Forsikring og revisorer

Forsikringsselskaber

Ved kortere ophold i landet skal man vide, at akutte indlaeggelser paa danske hospitaler er gratis.

Hvis man ikke har en rejseforsikring hjemmefra, kan man tegne en saakaldt "individuel rejseforsikring" hos Europaeiske Rejseforsikring. De forsikrer ogsaa sommerhuse og teknisk udstyr.

Europaeiske Rejseforsikring A/S
Vestervoldgade 84
1790 Koebenhavn V
tlf 33 25 25 25
fax 33 25 25 00
Alarmtjeneste ved pludselig sygdom (doegnvagt)
tlf 33 25 25 33

Her er et par af de store selvskaber, vil man have andre, maa man kigge i en dansk telefonbog.

Baltica Forsikring
(er fusioneret med Tryg, men samme adresse i flg. telefonoplysningen)
Hovedkontor
Klausdalsbrovej 601
tlf 44 68 68 44
fax 44 68 11 00
Doegnskadeservice
44 68 31 41

Codan Forsikring A/S
Hovedkontor
Gammel Kongevej 60
1790 Koebenhavn V
tfl 31 21 21 21
fax 33 12 62 93

Topdanmark
Hovedkontor
Borupvang 4
2750 Ballerup
tlf 44 68 33 11
fax 44 68 26 68
Alarmservice
tlf 38 33 54 11
Tophjaelp Alarm
tlf 38 88 33 11

Endeligt saa siges det, at Rerup forsikrer biler med graenseplader:

K. Rerup og Co
Nr. Farimagsgade 58 st.
1364 Koebenhavn K
tlf 33 12 62 62
fax 33 32 11 33 (?)
(Anbefalet af dansk-liste medlem)

Ditto siges om:

Laererstandens Brandforsikring G/S
Kompagnistraede 43
1208 Koebenhavn K
tlf 33 11 77 55

Men de forsikrer kun folk, der arbejder i undervisningssektoren. De er noget af det billigste paa mange andre omraader. (Anbefalet af FAQ-fabrikanten)

Revisorer

Flere medlemmer af dansk mail-listen har naevnt behovet for revisorer med kendskab til skatteforhold for udenlandsdanskere. Jeg er noget utilpas ved at formidle adresser paa firmaer, som maaske viser sig at vaere svindlere.

Jeg har kigget i telefonbogen og valgt et par stykker ud efter foelgende kriterier:

Saa maa du selv vurdere, om du toer betro dem dit liv og din oekonomi.

De angivne adresser er Koebenhavns-afdelingen af en kaede. Ved al henvendelse boer man maaske bede om en afdeling naer det oenskede sted i Danmark.

KMP - C. Jespersen
Borups Alle 177
Postboks 250
2000 Frederiksberg
tlf 38 18 30 00
fax 38 18 30 45
telex 16 01 8 revcj dk

Deloitte & Touche
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 Koebenhavn V
tlf 33 76 33 33
fax 33 76 39 93

Her er yderligere et par firmaer, som er blevet anbefalet af et medlem paa dansk-listen som vaerende eksperter i skatteforhold for danskere i udlandet. Begge har ogsaa en afdeling i Aarhus.

Arthur Andersen og Co, SC
Groenningen 17
Postboks 2033
1012 Koebenhavn K
tlf 33 11 15 44
fax 33 11 23 37 (revision)
fax 33 11 18 68 (skat)

Price Waterhouse/Seier-Petersen
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
Tlf: 39 47 00 00
Fax: 39 47 00 10

Og her er telefonnummeret paa et tysk firma naer greansen, som vist nok er eksperter i dansk-tyske skatteforhold:

Dantax, Flensborg
tlf (+49) 0461-903120
(Anbefalet af dansk-liste medlem)

Skoler i Danmark

Jeg regner med, at der kommer flere adresser i dette afsnit med tiden. Som det er tilfaeldet med resten af denne fil, er udvalget praeget af, hvilke skoler tilfaeldigvis er blevet anbefalet af et medlem af dansk-mailinglisten.

Friskoler etc.

Foelgende skoler er blevet anbefalet af medlemmer paa listen som ekstra hensynsfulde mod nyankomne boern, der er mere tosprogede end danske af modersmaal.

Bernadotteskolen - Den internationale skole i Danmark
Hellerup 11
2900 Hellerup
tlf 31 62 12 15
http://www.algonet.se/~bernadot/
Skolen anses for at vaere god og liberal, foraeldre-gruppen sammen-
saettes omhyggeligt fra mange forskellige typer social baggrund.
Anbefalet af Lars Poulsen
Smoerum Friskole
Hindbaervangen 218
2765 Smoerum
tlf 42 65 06 16
Anbefalet af Lars Poulsen
Foelgende skoler er blevet anbefalet som vaerende steder, hvor boern kan klare sig uden at kunne dansk - og uden at laere det:

Copenhagen International School
Gammel Kongevej 15
1610 Koebenhavn V
tlf 31 21 46 33
Skolen kan baade tilbyde amerikansk High School graduation og IB
(international bachelaurate). Det er mest diplomat-boern der gaar
her og al undervisning er paa engelsk.
Anbefalet af Nikolaj Nyholm 
Rygaard Skole
Bernstorffsvej 54
2900 Hellerup
tlf 31 62 10 53 (International Section)
Skolen tilbyder baade IB, amerikansk High School og den danske
studentereksamen. Undervisningen er en blanding af dansk og
engelsk, man kan selv vaelge. Det er en katolsk skole.
Anbefalet af Nikolaj Nyholm

Kostskoler (med gymnasium)

Bagsvaerd Kostskole
Aldershvilevej 138
2800 Bagsvaerd
tlf 44 98 00 65
fax 44 98 03 22

Soroe Akademi
Akademigrunden 8
4180 Soroe
tlf 53 63 08 37

Herlufsholm Skolen
Herlufsholm Alle 170
4700 Naestved
tlf 53 72 60 97
fax 55 77 14 85

Birkeroed Gymnasium
Soendervangen 56b
3460 Birkeroed
tlf 42 81 02 56
fax 45 82 02 57
Efter sigende er der baade kostskole og en international batchelor ordning, som er specielt god hvis man ikke er saa staerk i det danske. Undervisningen foregaar naesten udelukkende paa engelsk.
Anbefalet af Troels Kjaer

Sproglejre for boern

Dansk Samvirke
Koebmagergade 67
1150 Koebenhavn K
tlf 33 32 09 13
fax 33 32 53 52
Foerningen driver Den Danske Sommerskole for danske boern i
udlandet. Den ligger paa Bernstorffsminde paa Sydfyn. Det er saa
vidt vides et tre-ugers sommerhold i DK, der har til hensigt at
forbedre de udeboende boerns kendskab til dansk sprog og kultur.
Skolen er for boern mellem 9 og 18 aar.
Dansk Samvirke har ogsaa fjernundervisning paa den saakaldte Dansk Samvirke Skole ifoelge Holger Engberg

Anette Lundsgaarde har anbefalet nogle aarlige danske sprog- og kulturkurser for boern og unge mellem 7 og 18 aar, som foregaar flere steder i USA i loebet af sensommeren. Kontakt:

Concordia Language Villages
901 South Eighth Street
Moorhead, MN 56562
USA.
tlf (218) 299-4544
eller tlf indenfor Minnesota (800) 247-1044
eller tlf udenfor Minnesota (800) 222-4750.
fax (218) 299-3807
e-mail: CLVOFFICE@VILLAGE.CORD.EDU

Kulturelle ting og sager

Aviser, tidsskrifter m.m.

Politiken Weekly  (en ugentlig opsamling af danske nyheder)
Raadhuspladsen 37
1550 Koebenhavn V
tlf 33 11 85 11
fax 33 14 57 14
Man kan formentlig ogsaa faa Politiken paa god, gammel maner hver dag - mange dage forsinket. Dette er sikkert billigere og nemmere at overskue.
Weekendavisen   (ikke specifikt beregnet paa udlandet, sender gerne)
Abonnement-Service
Pilestraede 34
1147 Koebenhavn K
tlf 33 75 36 00
fax 33 75 20 75
Er kendt for at vaere mere hoejreorienteret end Politiken, men anses for at have det bedste kulturstof for tiden.

Dansk Samvirke er en forening med mange kulturelle aktiviteter:

Foreningen Dansk Samvirke
Koebmagergade 67
1150 Koebenhavn K
tlf 33 32 09 13
fax 33 32 53 52
Danmarksposten udkommer 10 gange om aaret.
Se ogsaa under skoler

BIEN    (et blad for danskere i USA)
1527 W. Magnolia Boulevard
Burbank, CA 91506
tlf +1 818 845 7300
fax +1 818 845 5353
Kontakt i Koebenhavn:
Ragnhild Klostergaard
Redaktion "BIEN"
Ribegade 1
2100 Koebenhavn 0E
tlf 31 38 25 14

Radio Danmark (kan hoeres over hele verden)
Rosenoerns Alle 22
1999 Frederiksberg C
tlf 35 20 57 85
fax 35 20 57 81
kontaktmand via e-mail: Erik Koie, rdk.ek@login.dknet.dk
Erik Koie plejer at offentliggoere sendetidspunkter og boelgelaengder med jaevne mellemrum paa dansk-mailinglisten og i diverse Usenet nyhedsgrupper.

Slaegtsforskning

Nordisk Slaegtsforskning
Hovedgaden 22
8822 Skals
tlf 86 69 48 22
fax 86 69 48 55

Ane Arkivet
Skaerbaekvej 110 B
7000 Fredericia
tlf 75 56 30 15

Familiens Slaegtshistorie
Egeparken 2
8600 Silkeborg
tlf 86 81 24 00

Museer og foreninger

The Danish Immigrant Museum
Box 178
Elk Horn IA 51531 USA
tlf 1-800-759-9192
Museet har mange oplysninger om dansk-amerikanere og deres forskellige organisationer og publikationer i USA. Man er velkommen til at henvende sig og hoere, hvor den naermeste danske forening er i forhold til det sted i USA, hvor man selv bor. En af disse amerikanske foreninger er blevet anbefalet fra flere sider:

The Danish American Heritage Society
29681 Dane Lane
Junction City OR 97448
USA
En forening baseret i Danmark dukker ogsaa op gang paa gang i folks anbefalinger. Det drejer sig om Foreningen Dansk Samvirke, som naevnes ovenfor.

Sidste chance

Hvis du har brug for andre informationer, kan - gentager KAN - du som den allersidste udvej sende en forespoergsel til denne e-mail adresse: gram@coco.ihi.ku.dk

Men du skal vaere klar over foelgende betingelser:

Husk at skrive din RIGTIGE e-mail adresse (internet version) i brevets tekst.

Jeg beklager, at jeg virker saa barsk, men jeg er lidt nervoes for ikke at faa tid nok til at goere det arbejde, som universitetet rent faktisk betaler mig for.... Og foer du spoerger, saa er her den allermest vigtige adresse i Danmark:

Dronning Margrethe
Amalienborg
1257 Koebenhavn K
tlf 33 40 10 10     ;-)

Tak

Jeg har faaet hjaelp af foelgende rare mennesker:

Annette Karstensen, Anette Lundsgaarde, Arthur Christensen, Birger Andersen, Bjarne Steensgaard, Bo Milvang-Jensen, Bodil Little, Carsten Groen-Nielsen, Christian Marx, Claes Thunbo Christensen, Dorte Rich Jorgensen, Erik Koie, Espen F. Jensen, Hans Kunov, Henrik L. Schultz, Holger Engberg, Inger Gillesberg, Jens Lovmand Hvid, Jens Vinding, Jens-Erik Mai, Jesper Ottosen, Jim Iversen, John Nielsen, Kaare Schou, Kirsten Herold, Kirstine Berg-Sorensen, Klaus Fosmark, Knud Joergen Bjerre Kirkegaard, Lars Poulsen, Lennart Sorth, Leif Erik Andersen, Mette Christensen, Nathan Wajsman, Nikolaj Nyholm, Palle Haastrup, Paw Mac Mullit, Per Lynge Kristoffersen, Peter Henriksen, Peter Leif Rasmussen, Poul M. Pedersen, Steen Koefed Larsen, Steffen Grarup, Torben Johansen, Troels Kjaer

-------------------------------------------

 o Forrige kapitel o Nęste kapitel o Indholdsfortegnelse o Dansk OSS

Copyright 1996, All rights reserved